Vernisáž výstavy Khatar san?

Slávnostná vernisáž, ktorá odštartuje výstavu Khatar san? (Odkiaľ ste?) sa uskutoční zajtra 22. júna o 19. hodine sa v HalmiCaffe na Hlavnej 21 v Košiciach.

Výstava je výstupom aplikovaného sociologického výskumu Paměť romských dělníků, ktorý realizovala Masarykova univerzita v Brne. V rámci putovného cyklu, počas ktorého bola expozícia prístupná vo viacerých českých mestách a v Bratislave, zavíta prvýkrát aj na východné Slovensko.

Ako naznačuje podtitul výstavy Ako slovenskí Rómovia odišli za prácou do Česka a čo sa stalo potom, tematicky sa venuje spomienkam Rómov a Rómiek, ktorí odišli po druhej svetovej vojne za prácou do českých miest. Cez príbehy 20 rómskych pamätníkov a pamätníčiek predstavuje zabudnutú časť československej histórie.

Autorka projektu Kateřina Sidiropulu Janků uvádza: „Našou snahou bolo zaplniť prázdne miesta v dejinách povojnového Československa. Príbehy našich pamätníkov ukazujú, že slovenskí Rómovia sú presne tak, ako ostatní Stredoeurópania, výkladnou skriňou veľkých dejín, dramatických vojnových a povojnových udalostí. Zároveň, ako veľká časť dnešných seniorov, aj oni sa obávajú o budúcnosť sveta a životné vyhliadky svojich najbližších.“

Audiovizuálne pojatá výstava približuje život Rómov na Slovensku, dôvody migrácie, život v českých mestách a pohľad pamätníkov na budúcnosť ich rodín a zároveň celého rómskeho etnika. Príbehy sa zároveň primárne obtáčajú okolo ústrednej témy celej výstavy – práce.

Výstava potrvá v Košiciach do 31. júla tohto roku.

Zahŕňa výstavu fotografií, premietanie dokumentárneho filmu Když máš práci, máš všechno a čítanie s diskusiou. Vstupné sa neplatí. Vo štvrtok, 23. júna o 11. hodine sa možno zúčastniť na sprievodnej komentovanej prehliadke. Hláste sa na : diana@halmispace.sk

HalmiCaffe sa nachádza na prvom poschodí mestského paláca Halmiho dvor, v priestoroch Kreatívneho coworkingového centra.

Snímky sú prebraté zo Sme a facebookovej stránky Leperiben.