Venovať nám 2% je správne rozhodnutie!

Vaša podpora nás posúva vpred, aby sme ďalej pomáhali tým, ktorí napriek ťažkostiam dokázali vziať život do vlastných rúk a dnes sú vzorom pre ostatných.

Množstvo inšpiratívnych príbehov z osád si môžete prečítať v publikácii Andal O Dživipen (Zo života).

To, čo môžeme klientom dať my vďaka Vašej štedrosti je príležitosť, pomoc a podpora.

Občianske združenie ETP Slovensko poskytuje klientom zo sociálne znevýhodneného prostredia služby v oblasti vzdelávaniazdravia, bývania a zamestnania. 

Ak sa rozhodnete venovať 2% z dane, rozhodnete sa venovať šancu. Šancu ľuďom, ktorí si ju zaslúžia. 

Svojou pomocou prispejete k lepšej spoločnej budúcnosti pre nás všetkých! 

Finančné prostriedky, ktoré nám venujete, budú použité na podporu projektov a aktivít v našich 10 komunitných centrách a nielen na ne.

 V roku 2014 tiež rozbiehame výstavbu ďalších 10 domčekov v rámci projektu Budujeme nádejtentoraz v Moldave nad Bodvou.

Čo potrebujete k poukázaniu 2% z dane? 

K poukázaniu 2% z dane potrebujete predvyplnené vyhlásenie o 2% z dane, ktoré nájdete v tomto linku.

Ako sme využili príspevky od darcov v minulom roku?

Finančné dary z 2% z daní boli použité na:

  • kúpu didaktických pomôcok a materiálu na vzdelávacie aktivity v komunitných centrách,
  • organizáciu a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
  • zabezpečenie lektora z Feuersteinovho inštitútu,
  • tlač propagačných materiálov. 

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na našej emailovej adrese etp@ke.etp.sk alebo nám zavolajte na tel. číslo 055/7288856, príp. 0917179639.

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalší rok plný skvelých možností, ktoré nám Vaša podpora ponúka!