Budujeme nádej – zlepšujeme život v rómskych getách, Kapitola 2

Pokračovanie projektu Budujeme nádej na zlepšenie vyhliadok do budúcnosti pre deti a mládež zo segregovaných rómskych giet skrze ponuku komplexného vzdelávania v spolupráci s miestnymi partnermi v existujúcich komunitných centrách a školách.

 

Trvanie projektu: September 2019 – Jún 2020

Rozpočet: 208 721 €

ČLÁNKY Z AKTIVÍT