Veľká Ida

Obec Veľká Ida sa nachádza asi 15km od Košíc. Žijú v nej občania slovenskej, maďarskej i rómskej národnosti. V miestnej škôlke kapacity dlhodobo nestačia. Školu navštevuje 70% rómskych žiakov. V obci sa nachádza rómska osada. Vďaka prítomnosti nášho komunitného centra sa v obci rozvíja výchova a vzdelávanie rómskej komunity, kultúrny a spoločenský život Rómov a zlepšuje sa ich uplatnenie na trhu práce. V miestnej škole dlhodobo funguje FIE školský klub.

Kontaktné informácie

Vedúca KC: Lucia Lučai

Sociálny pedagóg: Stela Hajdučeková

Lektorka FIE školského klubu: Natália Pilipčuková


Email: lucai@ke.etp.sk

Tel. číslo: 0908291759

Adresa: Veľká Ida 674, 044 55


Google maps

Komunitné centrum sa nachádza vedľa policajnej stanice.