Veľká Ida

Obec Veľká Ida sa nachádza asi 15km od Košíc. Žijú v nej občania slovenskej, maďarskej i rómskej národnosti. V miestnej škôlke kapacity dlhodobo nestačia. Školu navštevuje 70% rómskych žiakov. V obci sa nachádzajú dve rómske osady – Starý Tábor a Nový Tábor. Vďaka prítomnosti nášho komunitného centra sa v obci rozvíja výchova a vzdelávanie rómskej komunity, kultúrny a spoločenský život Rómov a zlepšuje sa ich uplatnenie na trhu práce. V miestnej škole začal náš prvý FIE školský klub.


Kontaktné informácie

Vedúca KC: Lucia Lučai

Email: lucai@ke.etp.sk

Tel. číslo: 0908 291 759

Adresa: Veľká Ida 674, 044 55 Veľká Ida (vo dvore vedľa Polície)

Kde nás nájdete?

(Šípka ukazuje na miesto, kde dnes je KC. Na mape je ešte pôvodná budova

pred rekonštrukciou. KC je vo dvore vedľa Polície.)