Veľká Ida vyhrala!

Naši malí klienti z komunitného centra vo Veľkej Ide získali prvé miesto v tvorivej súťaži Prečo je to tak?

Súťaž organizujú Európska noc výskumníkov v spolupráci s občianskym združením Equity je a je určená deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia. Úlohou detí bolo vysvetliť a tvorivo zachytiť situácie a javy z bežného života, ktoré im pomohli pochopiť školské vedomosti alebo učitelia.
Mali Veľkoiďania pracovali pod vedením tútorky. Z recyklovaných obalov vytvorili mozaiku s rastlinným motívom.

Len čo do Veľkej Idy doputuje cena pre víťaza, prinesieme snímky a reakcie detí na svoj úspech.

Preco je to tak_noc vyskumnikov