Vedci vo Veľkej Ide

Pozrieť sa do očí mlokovi, pohladkať korytnačku, dotknúť sa hada – to všetko mali možnosť deti v komunitnom centre vo Veľkej Ide, kam zavítali v rámci Noci výskumníkov pracovníci Slovenskej akadémie vied a vysokoškolskí pedagógovia.

Medzi našich klientov ich priviedlo občianske združenie Equity na čele so svojou skvelou predsedníčkou a priateľkou ľudí z osád Lýdiou Šuchovou. Deti so záujmom sledovali pod mikroskopom, alebo si pinzetou chytili drobučkých živočíchov, ktorí žijú na dne našich potokov, dozvedeli sa, čo sú to skameneliny a ako vyzerajú, prezreli si kamene, kosti či zuby zvierat, staré tisírćročia…

Veľký zážitok zo stretnutia s vedcami mali nielen deti, ale aj samotní výskumníci, z ktorých viacerí neprišli na podujatie Veda v osade prvýkrát, ale medzi deti so segregovaného prostredia prichádzajú pravidelne, aby aj tu šírili záujem o bádanie, vedu a vzdelávanie.