Vaše 2 % z dane = 100 % zmena pre naše deti

dve percenta vyrez_zmens z dane priemerne zarábajúceho občana Slovenska predstavujú 20 eur.

Ako dokážeme použiť 20 eur? Napríklad:

☺  kúpiť učebnice do školy pre Jožku alebo iného študenta strednej školy

☺  zaplatiť za mesačnú cenu obedov v škole za jedno dieťa, ktoré pravidelne navštevuje FIE  alebo KK klub 

☺  zaplatiť mesačný poplatok za internet v komunitnom centre

☺  zaplatiť 2 hodiny doučovania s mentorom (vrátane povinných odvodov)

☺  zaplatiť 2 hodiny s FIE lektorom pre dieťa v komunitnom centre (vrátane povinných odvodov)

☺  kúpiť lístky do kina, divadla alebo zoo štyrom deťom z osady, ktoré tam nikdy neboli

☺  zaplatiť 2 hodiny práce stavebného koordinátora alebo stavebného dozora pre svojpomocnú výstavbu 3E domov na Luníku IX

dve percenta vyrez_zmens z vašej dane nie sú pre vás sumou navyše. Sú súčasťou vášho povinného odvodu, o ktorej máte právo rozhodnúť.

Ak zúročíte svoje dve percenta vyrez_zmens percentá z dane z príjmov za uplynulý rok, pomôžete deťom i celým rodinám v záujme budúcnosti – ich i našej spoločnej.