Varíme a pečieme s radosťou

Vďaka podpore nórskeho projektu Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovensku a s podporom ETP Slovensko, sme začali v obci Nálepkovo spolupracovať s mládežou na mimoškolskej aktivite – kurz varenia. Na tejto mimoškolskej aktivite sa podieľajú rómske dievčatá a mládež zo sociálne slabšej vrstvy obyvateľstva. Vystriedali sa tu rôzne vekové kategórie dievčat, ktoré prejavili veľký záujem o kurz varenia, nakoľko sú si vedomé, že ako budúce manželky a matky sa musia postarať o chod domácnosti. Práve preto sme začali s rozhovorom o tom, ako to funguje v ich domácnostiach, aké zmeny by urobili a o aké rady majú záujem. Nakoniec sa zhodli na tom, že chcú žiť inak ako doteraz t.j. zdravo variť a racionálne sa stravovať. Tieto dievčatá sa živo zaujímali o informácie týkajúce sa chodu domácnosti a tiež o rady pri varení a pečení. Zhodli sa na tom, že tieto rady a informácie v blízkej budúcnosti použijú aj vo svojich domácnostiach. A preto sme sa v prebiehajúcich aktivitách zamerali na zdravé, ale aj pre ich peňaženky únosné jedlá. Začali sme s varením jedál zo sóje, cestovín, zemiakov, ale naučili sme sa aj rôzne druhy šalátov, polievok, pudingov a nenáročnou formou aj pečenie rýchlych múčnikov, bublanín a koláčov. Dievčatá sa zapájali s veľkou chuťou, či to bolo varenie, pečenie, ale aj pri konečnej fáze poupratovania a konzumácie, čo sme si spoločne navarili. Pre dievčatá je kurz varenia príležitosťou na vyplnenie voľného času v popoludňajších hodinách pri zaujímavých aktivitách a svoje skúsenosti môžu využiť aj vo svojich rodinách.

Monika Drabová – lektor mim. aktivity Kurz varenia