Valentín je aj o vďačnosti

Valentín nie je iba o zamilovaných, ale aj o láske a vyjadrení vďačnosti rodičom. V Rankovciach sa 14. februára mentorované dievčatá a deti z FIE školského klubu rozhodli ukázať rodičom, čo všetko sa už naučili! Vytvorili pozvánky, nachystali program a svojim rodičom a príbuzným priblížili vznik sviatku svätého Valentína. „Valentín nie je len sviatok zaľúbených, ale je to aj o vďačnosti a poďakovaní rodičom,“ opísala Frederika.