V SteelParku a LitParku

Dvadsať detí našich klientov z Luníka IX sa nadchýnalo príbehom ocele. Navštívili kreatívnu fabriku alebo SteelParkvýsledok aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií (Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied). Expozícia ponúkla deťom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi z hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva a ďalších. 

Po zábavných „lekciách“ z prírodných vied a techniky sa desať až pätnásťročné deti vybrali aj do LitParku – Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá takisto sídli v areáli KulturParku. Obdivovali vysoké regály s obrovským množstvom kníh a so záujmom sa započúvali do rozprávania knihovníčok Katky a Natálie o rómskom holokauste a jeho odraze v literatúre pre deti a mládež. 


Téma rómskeho holokaustu, ktorého Pamätný deň si pripomenieme 2. augusta, je nosnou myšlienkou aj trojdňového výletu po trase Banská Bystrica – Bratislava – Brno. Pätnásť detí z Luníka IX sa naň už teší a odcestuje práve v deň spomienky.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.