V spolupráci s Mestom Košice vytvárame novú web stránku určenú pre cudzincov

Nová časť webovej stránky mesta Košice (podstránka na www.kosice.sk) bude určená cudzincom žijúcim v Košiciach. Bude slúžiť ako online infocentrum pre novoprichádzajúcich cudzincov. Multikultúrne Košice vítajú každoročne tisíce zahraničných návštevníkov, ktorí prídu za pamiatkami, históriou, miestnou kuchyňou, kultúrnymi alebo športovými podujatiami.

Štatistiky však ukazujú, že každý rok sa v Košiciach zabýva stále viac cudzincov, ktorí sem prišli pracovať, študovať, z rodinných dôvodov, alebo za bezpečím. Plánujú zostať v Košiciach niekoľko rokov alebo dlhodobo.

Ide o zahraničných zamestnancov, podnikateľov, zahraničných študentov, cudzincov, ktorí sa zúčastňujú odbornej prípravy alebo výmenného programu, alebo sa presťahovali do Košíc za manželkou/manželom. Po získaní pobytu sa stávajú súčasťou Košíc.

Na novej webovej stránke nájdu informácie, ktoré im pomôžu v orientácii mestom. Dozvedia sa, kde v Košiciach treba čo vybaviť a kde úrady sídlia, nájdu organizácie, ktoré pomáhajú s integráciou migrantov a podporujú spolužitie všetkých občanov Košíc. Dozvedia sa tiež o multikultúrnej histórii Košíc a o tom, aký je dnes život menšín.

Vývoj novej časti webovej stránky mesta iniciovalo ETP Slovensko a realizuje sa v spolupráci s mestom Košice. Dokončenie novej podstránky je naplánované na polovicu novembra.