V Poprade

Včera sme sa s deťmi zo Školského klubu FIE v Starej Ľubovni-Podsadku vybrali na celodenný výlet do Popradu. Navštívili sme nákupné centrum Fórum, kde sme si dali pizzu, poprechádzali sme sa po meste a zlatým klincom výletu bola návšteva 5D kina. Večer deti odchádzali domov spokojné, hoci ich trochu boleli nôžky.