V Moldave nad Bodvou sa vo veľkom upratovalo a vzdelávalo

Piaty zo série malých projektov v rámci programu „RomaNet – Budovanie kapacít na báze spoločenstva“ vyvrcholí túto sobotu 15.6.2013 v Moldave nad Bodvou.

Traja mladí chlapci, ktorí pochádzajú z osady na Budulovskej ulici, Karol Horváth, Štefan Matta a Milan Hudák iniciovali aktivity za zdravší a čistejší život.V tejto osade žije viac ako 700 výlučne rómskych obyvateľov. Spoločne s dobrovoľníkmi – obyvateľmi osady – zrealizovali päť upratovacích brigád, vyčistili okolie domčekov od odpadkov, prístupovú cestu a okolie komunitného centra. V spolupráci s Mestom Moldava nad Bodvou zabezpečili veľkokapacitný kontajner na odvoz časti nahromadených odpadkov, dohodli sa s Mestom Moldava nad Bodvou na pravidelnom odvoze smetí a pribudlo šesť nových kontajnerov.

Časť obyvateľov finančne prispela na nákup fúrikov, lopát a iného náradia, ktoré uľahčilo upratovanie. Stovky, všade povaľujúcich sa, plastových fliaš odniesli do blízkej zberne plastového odpadu, kde budú zrecyklované. Pre deti a mládež pripravili dva vzdelávacie workshopy, počas ktorých sa učili o škodlivosti odpadkov a dôležitosti udržiavania zdravého prostredia okolo seba.

Rodiny začali svoj odpad umiestňovať do kontajnerov a vážia si vlastnoručne upratané okolie. Iniciátori projektu s rodinami systematicky pracujú, čím chcú docieliť pravidelný návyk na triedenie odpadu a udržiavania čistoty v osade.  Tieto iniciatívy, ktoré pochádzajú od samotných obyvateľov osady, sú dobrým znakom toho, že dlhodobá práca s celými rodinami má zmysel. ETP Slovensko v spolupráci s Mestom Moldava nad Bodvou prevádzkuje komunitné centrum v osade už od roku 2009.

V sobotu 15.6.2013 sa uskutoční verejná prezentácia výsledkov projektu „Čistota okolo nás“, ktorá bude spestrená kultúrnym (vystúpenie detí a Divadla z chatrče, premietanie dvoch krátkych dokumentárnych filmov o živote v osade) a športovým programom.

Programu sa zúčastnia zástupcovia Mesta Moldava nad Bodvou, pán Vladimír Šucha – Zástupca generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Európskej komisie, zástupcovia oz EQUITY, ktoré dlhodobo obyvateľov osady podporuje, komunitní pracovníci ETP Slovensko a terénni pracovníci.

Ste srdečne pozvaní!

Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.