V Košiciach privítame vzácneho hosťa

Rabbi Rafael Feuerstein príde na pozvanie organizácie ETP Slovensko do Košíc dňa 31.1.2013. V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici č. 1, Košice sa stretne so zamestnancami našej organizácie, spolupracovníkmi a profesionálne spriaznenými kolegami z partnerských inštitúcií.

Komunitní pracovníci, mentori, projektoví manažéri ETP Slovensko pracujú denno-denne s deťmi a dospelými pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia, riešia školské problémy detí a problémy spôsobené práve nedostatočnými schopnosťami našich klientov uplatniť sa v bežnom živote. Veríme, že workshop s p. Rabbi Refael Feuersteinom nám otvorí nové možnosti pre efektívnejšiu a cielenejšiu prácu s našimi klientmi.

V prípade záujmu o účasť na stretnutí s p. Feuerstienom sa prihláste prosím v kancelárii ETP Slovensko. Kontaktná osoba: Milka Kačmarčiková kacmarcikova@ke.etp.sk 

Čo bude témou workshopu?
Profesor Reuven Feuerstein je celosvetovo uznávaný psychológ, ktorý vyvinul vlastnú teóriu upevňovania a rozvoja poznávacích (kognitívnych) funkcií detí aj dospelých. Tzv. Feuersteinova metóda sa v praxi uplatňuje pri práci s ľuďmi s rôznymi druhmi postihnutia, alebo poruchami (emocionálne, psychologické, sociálne poruchy). Je vhodná pri práci s deťmi so špeciálnymi potrebami. Feuersteinova metóda pomáha rozvíjať ich schopnosti učiť sa a vzdelávať sa a je efektívna práve tam, kde bežné vzdelávacie spôsoby nefungujú. Je považovaný za jednoho z najdôraznejších kritikov tradičného chápania inteligence ako nemenného faktoru.

Feuersteinova metóda je aplikovaná vo viac ako 40 krajinách sveta. Je využívaná ako súčasť učebných plánov, podporuje schopnosti myslenia. Je to terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientom prekonávať prekážky v ich vzdelávacom procese.

Prednášateľ p. Rabbi Refael Feuerstein je synom a nasledovníkom profesora Reuvena Feuersteina.

Viac o Feuersteinovej metóde sa dočítate TU

Clánok o Feuersteinovej metóde na webstránke etp

www.icelp.info

Workshop sa uskutoční v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite (Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie) a projektu Šanca pre Rómov (Roma Education Fund).