V KC v Krompachoch sme slávnostne otvorili novú remeselnú dielňu

6. marca 2013 sme v Komunitnom centre v Krompachoch slávnostne otvorili remeselnú dielňu – „Šikovné ruky“. Je to už v poradí druhá dielňa z plánovaných desiatich, ktoré ETP Slovensko postupne otvorí vo všetkých svojich komunitných centrách. Dielňu pomohli slávnostne otvoriť aj predstavitelia Mesta Krompachy, zástupcovia miestnych základných a stredných škôl, pracovníci Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry v Prešove, sponzori, miestni sociálni pracovníci a novinári.

V minulosti platilo, že ukončené štúdium na strednej alebo vysokej škole bolo pre študenta takmer istotou, že si nájde prácu. Dnes to už neplatí a ešte menej to platí pre absolventov z osady. Aj preto projekt Komunita na ceste k prosperite poskytuje mladým ľuďom v desiatich komunitných centrách na východnom Slovensku šance, aké doteraz nemali a ktoré im pomôžu objaviť talent alebo nadobudnúť užitočné pracovné zručnosti. Skúsení odborníci, majstri odborného výcviku, pomôžu tínedžerom z Hornádskej ulice v Krompachoch nadobudnúť praktické remeselné zručnosti. Chlapci a dievčatá sa v Remeselnej dielni naučia zhotoviť si úžitkové a dekoratívne predmety do domácností, ako aj tradičné umelecké predmety a výrobky.

Dielňa vďaka štedrým darcom – Humanitárnemu programu LDS je okrem stolárskeho náradia a šijacích strojov vybavená aj pracovnými stolmi a stoličkami.

Remeselná dielňa vznikla ako súčasť trojročného projektu Komunita na ceste k prosperite podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.