V každom kúte niečo iné

Takto to pravidelne „beží“ v komunitnom centre vo Veľkej Ide. Každý, kto príde, si nájde svoje miesto a svoju aktivitu. Všetci sú spokojní a vedia, že sú vítaní.

Len čo chlapci začnú hrať, dievčatá sa pripoja spevom. Ak má niekto „rande“ so svojím online mentorom, nájde si tichšie miesto a píšu si alebo debatujú. Miesta je dosť aj pre schopné deti a aj pre účastníkov druhošancového vzdelávania. Iní zase vyrábajú vianočné ozdoby.