Prídu znovu

Večerné Správy RTVS priniesli 28. júla reportáž Mladí Rómovia si zahrali s americkými hercami o práci divadla DAT v našich komunitných centrách.
Pozrite si: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/71546