V budúcom komunitnom centre už kúrime

V ostatných dňoch sa na rekonštrukcii komunitného centra vo Veľkej Ide pracuje omnoho príjemnejšie. Robotníci sa konečne netrasú zimou, ktorá aj napriek zvŕtaniu sa s pracovným náčiním, v uplynulých dňoch už poriadne dávala o sebe vedieť.

„Bol najvyšší  čas začať vykurovať objekt. Nejde ani tak o chlapov, čosi vydržíme, ale už by neschla sadra, farba na stenách, ani podlaha,“ hovorí koordinátor stavebných prác Peter Sovius z ETP Slovensko. Zároveň tým prezrádza, čo všetko ešte čaká na dokončenie: robota tak  na mesiac – dva. „Verím, že už tu bude Valentínska party,“ vraví kolegyňa Evka Zelizňáková.

Vykurovanie niekdajšej požiarnej zbrojnice, ktorá od polovice augusta zo dňa na deň čoraz viac  nadobúda podobu budúceho komunitného centra, sa spustilo len minulý týždeň. Samozrejme, už boli spravené všetky potrubia. Ešte predtým museli postaviť kachle s výmeníkom, cez ktoré teraz ústredné kúrenie funguje. Všetky tri miestnosti, jedna s plochou šesťdesiat štvorcových metrov a dve menšie, plus sociálne zariadenie, vykurujú novučičké radiátory, sponzorský dar od U.S. Steel-u. Šesť radiátorov má šírku meter štyridsať, jeden je metrový, takže keď sa v kachliach dobre zakúri, v celom komunitnom centre by aj v mraze malo byť teplúčko.

Staré veľkoidianske komunitné centrum už dosluhuje, ale aj tak doň s obľubou chodieva takmer päťsto dievčat a chlapcov z rómskej komunity. Jediná miestnosť s plochou päťdesiat štvorcových metrov však už nestačí. Aktivity sa časovo prelínajú, ich účastníci sa navzájom vyrušujú a otvorené môže byť iba v čase prevádzky obecného úradu, pretože sídlia pod jednou strechou, v kaštieli.

Toto boli dôvody, ktoré ETP Slovensko viedli k rozhodnutiu  pustiť sa do dokončenia rozrobenej rekonštrukcie starej požiarnej zbrojnice.

„Robili sme tu okrem okien všetko. Keď sme prišli, betónové trámy na strope boli zhrdzavené, steny rozbité, komín deravý tam, kde netreba, žiadne prípojky, žiadna kanalizácia. Tam, kde každú chvíľu namontujeme sociálne zariadenia, ostala rozbitá vežička a kopa hliny,“ pokračuje Peter Sovius.

ETP Slovensko na rekonštrukciu získalo okrem U.S. Steel podporu Humanitárneho programu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku, ktorý financuje väčšinu nákladov rekonštrukcie. Pri prácach pomáhajú v rámci verejno-prospešných prác miestni rómski obyvatelia.

„Dokončíme dverné zárubne a potom nás čaká fuška pri kladení podlahy v najväčšej miestnosti. Robota musí byť na milimeter presná, budú to ťažké hodiny kolenačky. Ak ju dokážu spraviť naši pomocníci z osady, potom si ľahšie nájdu prácu,“ hovoria naši chlapi, ktorí denne prichádzajú na stavbu a priúčajú aj ostatných robotníkov.