V bábkovom divadle

Ako odmenu za účasť na poobedňajších školských kluboch dostali prváci z Rankoviec a Veľkej Idy návštevu Bábkového divadla v Košiciach. Aj keď Košice už všetci poznajú, pre mnohých to bola prvá cesta autobusom až do mesta (tak ďaleko) a pre všetkých prvá prechádzka námestím. Predstavenie Kozliatka a vlk sa páčilo nielen deťom, ale aj pracovníkom komunitného centra.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

TheVelx Fnd+VILVEL

logo-karpatska-nadacia_0