Výsledky snaženia miestnych združení

Výsledky snaženia miestnych združení – formálnych aj neformálnych skupín – sú badateľné od konca roku 2001. Z grantovej podpory FTS miestny Hokejový klub zveľadil miestne klzisko (2001), miestne rómske komunitné organizácie prispeli k zlepšeniu hygienických podmienok bývania v dvoch mestských bytových domoch a k oživeniu komunitného života (2001).

Amatérska divadelná skupina Khamoro – Slnko pod organizačným vedením Heleny Plachetkovej a umeleckým vedením Ladislava Lacka nacvičila vystúpenie muzikálu s názvom „Cigáni idú do neba“ (2002). Aktivity projektu Podpora zamestnanosti žien v rómskej komunite (2002) získali a zaškolili 9 nových autoriek ručne maľovaných šatiek. Výstavy prác týchto autoriek sa uskutočnili v Bratislave, v Poľsku a vo vysielaní TV Markíza i Slovenského rozhlasu. OZ Sikade vasta pokračovalo v kurzoch s tematikou ručne maľovaných šatiek (2002). KLOP Spišské Podhradie sa venovalo kurzom maľovania na sklo a výrobe sádrových odliatkov (2002) a OZ Čercheň – Hviezda sa zaoberalo tradičnými rómskymi remeslami, spracovaním prútia a výrobou prútených výrobkov (2002). Všetky tieto aktivity smerovali k samostatným podnikateľským činnostiam.

Pretože najpočetnejšou menšinou sú v Spišskom Podhradí Rómovia (tvoria približne 11% obyvateľstva) s príznačne vysokou mierou nezamestnanosti (temer 100%), sústredil sa Fond TVOJ SPIš doposiaľ predovšetkým na sociálno – ekonomické prointegračné aktivity tejto komunity.

Spolupráca s primátorom mesta ako aj s ostatnými predstaviteľmi mestskej samosprávy je od okamihu vstupu Fondu TVOJ SPIš intenzívna – od prípravy informačných stretnutí s občanmi, cez partnerské poskytnutie samostatných priestorov pre FTS, až po záväzok materiálnej a finančnej pomoci realizátorom spoločne vybraných projektov.