Výroba úžitkových predmetov

Časť pokladu ľudového umenia sa dostáva do povedomia verejnosti oživením starého tkáčskeho remesla. V Dielni úžitkového umenia v Nálepkove v novom prostredí komunitného centra sme vytvorili priestor ženám získať nové pracovné skúsenosti a pracovné príležitosti v tkáčskych technikách. Prejavili záujem aj o ručné práce, vyšívanie, štrikovanie a šitie ľudových bábik. Na našich stretnutiach sme zhotovili bytové a odevné doplnky a tým sme motivovali ženy k sebavzdelávaniu tak, aby sa rozvíjala ich pracovná zručnosť a tvorivosť. Pri návštevách v rodine a na besiedkach navodzujeme rozhovory na témy ako postavenie ženy – matky v rodine, hygiena a estetika životného prostredia, zdravá výživa, Vianoce a ich čaro.

Dielňu pravidelne navštevuje 9 žien. Pracujú pod vedením lektoriek v dvoch skupinách. V prvej skupine si klientky osvojujú základy vyšívania, štrikovania, výrobu a šitiu ľudových bábik pod vedením pani Kristíny. Tu sa zoznamujú s materiálom a základnými technikami vyšívania. Vedené sú k sústredenosti a vytrvalosti. Prvé výšivky sme vystavili v našej malej galérii v Dielni úžitkového umenia.

Druhá skupina žien pod vedením pani Magdalény sa venuje tkaniu na krosnách. Tkanie si vyžaduje dôslednú prípravu ako snovanie priadze, navíjanie osnovy na krosná, naberanie osnovy do nitelníc a pod. Pre začiatočníčky to bolo veľmi náročné. Zoznamovanie sa s krosnami – pozorovanie tkania a obsluhy krosien s podrobným popisom jednotlivých úkonov prebudil záujem u žien. Hneď si vyskúšali samotné tkanie. Pri triedení textilu a strihaní textilu na pásiky si klientky otestovali svoje zručnosti v strihaní textilu. Hra s farebnou skladbou a materiálom smerovala k návrhu vlastného modelu. „Aký výrobok budeme tkať? Koberček, podložku, vankúš, kapsu alebo tašku? Pani Magdaléna nám vždy dobre poradí.“

Zoznamovanie sa s krosnami a prvé pokusy tkania sa rozbehli. V skupine sa vytvorila príjemná klíma. Krosienka hrkocú a už sa rodia prvé centimetre výrobku. Možnosť nechať si prvý výrobok je pre všetky klientky povzbudením k ďalším aktivitám.

Zdenka Rabatinová, personálna poradkyňa

KP Nálepkovo