Úspešný vianočný stánok

Náš včerajší vianočný stánok, ktorý nám aj tohto roku, ako už tradične, na Košických Vianociach na Hlavnej poskytli US STEEL, mal úspech. Počas zbierky sme vyzbierali 446,64€, čo je o tretinu viac ako lanského roka. Ako protihodnotu si štedrí darcovia vybrali z výrobkov, ktoré na túto príležitosť zhotovili deti v našich komunitných centrách v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku a Veľkej Ide. Darcom i US Steel-u zo srdca ďakujeme. Prostriedky využijeme na ďalšiu prácu komunitných centier.