Úspešné feuersteinovské deti

Stručne výsledky za štyri školské roky aplikácie Feuersteinovho vzdelávania v základnej škole: Len traja z dvanástich žiakov, ktorí pravidelne štyri roky navštevovali (FIE/Feuersteinov) klub, opakovali niektorý zo štyroch ročníkov, teda 25% z nich. Naproti tomu zo skupiny šestnástich žiakov z toho istého ročníka z tej istej obce, ktorí do FIE klubu nechodili, až deviati opakovali niektorý zo štyroch ročníkov, teda 56%. Dvaja z nich opakovali ten istý ročník dokonca dvakrát.
Kým žiaci z FIE klubov mali počas štyroch rokov 51 vymeškaných, neospravedlnených hodín (priemer na jedného žiaka za 4 roky), ich spolužiaci, ktorí nenavštevujú školský klub, mali 125 neospravedlnených hodín.
Žiaci z FIE klubu majú oproti rovesníkom, ktorí klub nenavštevujú, o jeden stupeň lepšiu známku.

Viac v našom SME blogu.