Učme sa učiť sa vo Veľkej Ide

Projekt Učme sa učiť sa prebieha už od septembra v školách v Košiciach-Šaci a vo Veľkej Ide. Na poobednú výučbu vo Veľkej Ide, ktorá sa realizuje formou Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE), sa prišli v piatok 25. októbra pozrieť americkí diplomati z veľvyslanectiev zo Slovenska, Česka, Srbska a Bulharska.

Výučba metódou FIE prebieha formou dopoludňajšieho vyučovania a popoludňajšieho školského klubu, ktorý trvá 3 hodiny. Učitelia pri práci s deťmi prepájajú rómsky a slovenský jazyk. Väčšina detí totiž na začiatku nevedela po slovensky, preto bolo pre ne veľmi náročné učiť sa v slovenskom jazyku čokoľvek. „Sme spokojní s tým, že deti k nám chodia veľmi rady, pýtali sme sa aj rodičov, mali sme stretnutie tento týždeň. Všetci rodičia, ktorí prišli, hovorili, že sú veľmi spokojní, že deti si doma spievajú pesničky,“ vyjadrila sa psychologička Simona Šimková. Vyučovanie prebieha v nultom ročníku, ktorý navštevujú deti vo veku 6 rokov. „Detičky sa chytajú, veľmi sa im to páči. Veľa aktivít musí byť robených formou hry. Sme na názornej úrovni, akoby sme pracovali s deťmi vo veku 3 – 4 rokov,“ pokračuje Simona Šimková.

Prácu s metódu FIE si pochvaľujú aj samotní pedagógovia. „Keby som išiel porovnávať, metóda Feuersteina je na celkom inej úrovni ako vyžadujeme od detí my, lebo my vyžadujeme plno pojmov, ale len povrchne, Feuerstein robí všetko na abstrakcii, s jednou témou sa dá pracovať aj 3 dni,“ hovorí Vladimír Horváth, učiteľ zo základnej školy vo Veľkej Ide. Projekt Učme sa učiť sa pokračuje do konca školského roka.