Učiteľky v roli žiačok

Školeniu Krížom-krážom patrila sobota. Bolo určené pani učiteľkám, ktoré vedú naše Krížom-krážom školské kluby. Otvorili sme ich v spolupráci s miestnymi školami v polovici októbra, v troch lokalitách – Rankovce, Stará Ľubovňa a Veľká Ida. Kluby navštevujú žiaci 1.ročníka. Prebiehajú každý deň školského vyučovania, tri hodiny popoludní. Koncept školského klubu Krížom-krážom po odbornej stránke zastrešuje Zuzana Révészová, špeciálna pedagogička s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Bližšie informácie o kluboch prinesieme.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

SFM logo SKKN_logoTheVelx Fnd+VILVEL