Účastníci mobilného seminára sa venujú integrácii chudobných Rómov

Hlavné správy, Košice 6. júna (TASR/HSP) – Účastníci seminára sa osobne stretávajú s klientmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a starostami obcí, v ktorých sa spomínané projekty realizujú a s ktorými ETP úzko spolupracuje.

Mobilný seminár o inovatívnych projektoch zameraných na integráciu Rómov z marginalizovaných rómskych komunít pripravila nadnes v okrese Košice-okolie nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP). Ako TASR potvrdila riaditeľka ETP Slávka Mačáková, je zameraný na prezentáciu overených postupov sociálnych inovácií, ktoré ETP dlhodobo uplatňuje v marginalizovaných rómskych komunitách.“Účastníci seminára sa osobne stretávajú s klientmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a starostami obcí, v ktorých sa spomínané projekty realizujú a s ktorými ETP úzko spolupracuje,“ povedala Mačáková. Zdôraznila, že zámerom seminára je šíriť poznatky a podnietiť diskusiu o príkladoch dobrej praxe integrácie rómskej menšiny.

„Na seminári sa dnes zúčastňujú veľvyslanci a predstavitelia veľvyslanectiev na Slovensku, zástupca Úradu vlády SR a vyslankyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,“ doplnila.

Mobilný seminár sa začal dopoludnia v Rankovciach, kde sa hostia stretli s klientmi ETP Slovensko, ktorí si našetrili a následne svojpomocne postavili vlastné rodinné domy v rámci sporiaceho a mikropôžičkového programu. Ďalšími zastávkami sú komunitné centrum a základná škola vo Veľkej Ide. V základnej škole sa od začiatku školského roka 2013/2014 implementuje inovatívna metóda Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, ktorá pomáha deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia rozvinúť kognitívne schopnosti a postupne dobehnúť svojich vrstovníkov z majority.

„Seminár ukončí návšteva segregovanej rómskej komunity a komunitného centra v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Predstavíme tam koncept komplexných sociálnych a vzdelávacích služieb v komunitnom centre. Hosťom zahrajú a zaspievajú amatérski divadelníci veľmi úspešného rómskeho Divadla z chatrče, ktorí si získali uznanie nielen na Slovensku, ale aj v Bruseli,“ uzavrela Mačáková.

ETP je popredná slovenská nezisková organizácia, ktorá sa viac ako 15 rokov trpezlivo a systematicky venuje budovaniu nádeje a zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Poskytuje komplexné služby chudobným rómskym rodinám prostredníctvom siete komunitných centier prevádzkovaných v spolupráci s miestnymi samosprávami.

Originálnu verziu článku nájdete na stránke www.hlavnespravy.sk.