Tvorivá dielňa – Kultúra a história rómov

Pre šiestich vybraných mladých ľudí zo všetkých 12 obcí a miest ETP od februára 2010 organizuje vzdelávanie v rámci tvorivej dielne, ktorej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom – Rómom z marginalizovaných komunít informácie o pôvode, histórii, tradíciách a kultúre Rómov, a tiež ich aj naučiť napísať článok do novín alebo blog na internet. Mladí ľudia sa prostredníctvom fotografií učia zachytávať svoj každodenný život v komunite, škole, pri práci, pri aktivitých s kamarátmi, v rodine a podobne.

Účastníci tvorivej dielne sa učia základom fotografie, princípom a postupom ako vytvoriť fotografie, ktoré sú kvalitné po technickej a kompozičnej stránke. úlohou budúcich mladých reportérov je pozorne sledovať každodenné životné situácie v rómskej komunite, nafotiť ich a popísať ich krátkou reportážou. Cieľom tvorivej dielne je zobraziť skutočný život, životné príbehy Rómov zo sociálne vylúčených spoločenstiev ich vlastnými očami.

Celá tvorivá dielňa je v každej obci rozdelená do 6 výukových dní (4 dni fotografické techniky a 2 dni odborné prednášky a kultúry a histórie Rómov a žurnalistiky).

Mladí ľudia budú môcť spísať príbehy a spomienky starších ľudí z komunity pre budúce generácie a to najmä nasledoných tém:

  • Holokaust
  • Život počas socializmu
  • Rodinný život
  • Významné udalosti, ktoré zažili

Talentovaní mladí ľudia budú mať v budúcnosti príležitosť vystaviť svoje fotografie na rôznych výstavách nielen v komunitných centrách v rómskych osadách, ale aj v mestách, vrátane hlavného mesta, a oboznámiť majoritné obyvateľstvo so svetom, záujmami, názormi a každodennými situáciami, ktoré zažívajú