TVOJ SPIŠ II – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky

Podpora rozvoja mimovládnych organizácií v rôznych obciach regiónu Spiš tak, aby boli schopné pomáhať sociálne znevýhodneným obyvateľom a zvýšiť ich šance uplatniť sa na trhu práce.

Dátum realizácie: Marec 2005/ December 2008
Podpora: ESF Iniciatíva, EQUAL
Výška podpory: SK 20,000,000