Trojnásobná výhra

Nie náhodou svojpomocnú výstavbu rodinných domov v Rankovciach označujeme ako trojnásobné víťazstvo: Win-win-win.

Zamyslime sa, kto každý tu v skutočnosti získava? Pravdou je, že rovnako ako rodina stavebníka i  spoluobčania v obci a štát.

Rodina stavebníka nadobúda dôstojné podmienky pre život a deťom, vyrastajúcom v lepšom prostredí, sa otvárajú dvere k ďalším príležitostiam: už sa majú kde učiť, hrať, rozvíjať. Otcovia rodín, ktorí si vlastným pričinením postavili dom, majú väčšiu šancu si (ako hovorí naša skúsenosť) nájsť pracovné uplatnenie a udržať si ho. Vymanenie sa z prežívania v ťažkých materiálnych podmienkach dlhodobej nezamestnanosti ich môže posunúť k strednej triede. Sebestační ľudia, už nie sú na ťarchu, odkázaní na sociálne dávky, čím sa šetria peniaze zo štátnej kasy. A v obci zväčša nezvykne prekážať sused, ktorý slušne býva, pracuje a žije.

Tieto súvislosti nabádajú k myšlienke, že obce by mali všetko urobiť preto, aby svojím vlastným obyvateľom pomáhali prostredníctvom programu svojpomocnej samofinancovanej výstavby domov. Možno by sa dokonca mali predbiehať v tom, ktorá bude najúspešnejšia. Bude to trojnásobné víťazstvo. Náš projekt Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu, ktorý realizujeme od roku 2013, podporený UNDP – GEF, Nadáciou VÚB, Nadáciou Holcim, Nadáciou Friedricha Eberta, Karpatskou nadáciou, U.S. Steel Košice, RMC, s.r.o., Heineken Slovensko, a.s., Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, individuálnymi darcami prostredníctvom portálov ďakujeme.sk a dobrakrajina.sk, o desať týždňov skončíme. Vďaka nemu pribudlo v Rankovciach šestnásť rodinných domov, ktoré si stavebníci postavili s pomocou vlastných úspor, bonusu zo Sporiaceho programu Nadácie otvorenej spoločnosti a mikropôžičiek z obrátkového fondu Habitat for Humanity. Obec, miestne združenie Pre lepší život a architektka Katarína Smatanová výdatne prispeli k úspechu projektu aktívnou prácou, osobnou aj finančnou podporou. Sme radi, že v projekte v Rankovciach budú pokračovať.

Veľmi si želáme, aby dobrá myšlienka tohto inovatívneho prístupu našla úrodnú pôdu na celom Slovensku. Žije tu veľmi veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Len v Košiciach je ich niekoľko tisíc, preto mestu Košice pri riešení tohto problému ponúkame spoluprácu.