Trojdňový tematický výlet

Deti našich klientov z košického Luníka IX začínajú od dnešného dňa – kedy si pripomíname 73 rokov rómskej genocídy, počas ktorej zavraždili v Osvienčime  2 897 Rómov – putovanie po múzeách a pamätníkoch, ktoré túto hroznú skutočnosť a tiež židovský holokaust pripamätúvajú svojimi expozíciami.

Prvá zastávka viedla do Zvolena, kde deti navštívili židovský cintorín, kde je v blízkosti Park ušľachtilých duší s možnosťou vďaky slovenským občanom, ktorí počas 2. svetovej vojny zachraňovali „nežiaducich“. Potom sa deti presunuli do Banskej Bystrice, aby si prezreli centrum mesta a zúčastnili sa na pietnom akte pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu a na sprievodných podujatiach.

Pätnásť detí v sprievode piatich dospelých zajtra navštívi Múzeum holokaustu v Seredi a poobede sa vyberie do Bratislavy, kde si okrem iného prezrú Prezidenstký palác, Bratislavský hrad a pamiatky mesta.

Piatok, posledný deň tematického výletu, patrí návšteve Múzea rómskej kultúry v Brne. Večer  je už návrat domov.

 

Cesta je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.