Tri učiteľky

V osade v Starej Ľubovni-Podsadku máme tri učiteľky. Presnejšie tri budúce učiteľky, lebo Barborka Čurejová, Barborka Porčogošová a Agneska Čurejová majú ešte len jedenásť rokov. Ich túžba po vysnívanom povolaní je taká silná, že svoje učiteľovanie berú ako hotovú vec.

Všetky tri slečny na seba upozornili svojou pracovitosťou a šikovnosťou už v predškolskej príprave ETP. Odmalička pravidelne chodili do komunitného centra ETP a ako školáčky dostali mentorku Soňu, ktorá s nimi trávila množstvo času – učili sa, veľmi veľa a o všetkom sa rozprávali, chodili na výlety. Vytvoril sa medzi nimi pekný vzťah, založený na dôvere.

Dievčatá sa v škole dobre učia, sú ambiciózne a slušné, preto vtedajší vedúci komunitného centra Peter Gomolák usúdil, že by bola škoda nechať ich navštevovať aj druhý stupeň v miestnej základnej škole, ktorá sa musí prispôsobovať slabším žiakom z rómskej osady. Do veci sa zainteresoval a dve Barborky a Agneska nastúpili do piateho ročníka v náročnejšej, mestskej škole. Obstáli v nej, našli si kamarátky a už sú šiestačky. Okrem lokálneho mentora všetky majú aj online mentorky.

„Nedávno za mnou prišli, že dostali z fyziky úlohu – vytvoriť projekt, ktorým predstavia niektorý vynález a jeho autora. Každá si vybrala inú tému, jedna gramofón, druhá pero, tretia televízor. Celé popoludnie sme na tom pracovali, klikali do počítača, mnoho sme sa naučili a aj výborne nasmiali. Za úlohu ich v škole pochválili,“ hovorí ich súčasný mentor Peter, ktorý už plánuje, že za všetku snahu im urobí radosť. Zoberie ich do neďalekej koliby, ktorú má ich bývalá obľúbená pani učiteľka a potom zas na tortu k sebe domov.

Našim jedenásťročným učiteľkám, ktoré sa, mimochodom, už od detstva s obľubou na učiteľky hrávajú, držíme palce a sme odhodlaní aj naďalej im všestranne pomáhať.