Tretí táborový deň

Aj tretí táborový deň sa začal rozcvičkou. Téma dňa boli PREDSUDKY. V skupinkách sme rozoberali, čo to vlastne je predsudok a kto sa s akým predsudkom vo svojom živote stretol. Dievčatá z komunitného centra vo Veľkej Ide počas svojej prednášky premietli  niekoľko videí, v ktorých poukázali na rôzne príklady tohto vážneho spoločenského neduhu.

Po obede nasledovali aktivity na upevnenie tímovej práce. Radostný večer vyplnila olympiáda – vedomostná súťaž skupiniek.  Potom sme už len, ako každý večer, rozdali poštu. Pre vysvetlenie:  v tábore máme schránku,  do ktorej môže ktokoľvek komukoľvek čokoľvek napísať…

Tešíme sa na zajtrajší deň.