Tlačová správa k policajnému zásahu v obci Budulovská

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre trvalo udržateľný rozvoj poskytuje nasledovné stanovisko k policajnému zásahu v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou, ku ktorému došlo v stredu 19.6.2013. Na základe dostupných informácií o rozsahu poranení obyvateľov osady a poškodenia ich majetku a obydlí existuje vážne podozrenie o neprimeranom použití donucovacích prostriedkov zo strany polície. ETP Slovensko požiada o prešetrenie zásahu inšpekciu Ministerstva vnútra SR.   

V Moldave nad Bodvou, v osade Budulovská, sa v sobotu 15.6.2013 uskutočnilo záverečné prezentovanie výsledkov niekoľkomesačného projektu „Čistota okolo nás“ v rámci  vzdelávacieho programu RomaNet. Záverečné podujatie bolo organizované tromi mladými mužmi z osady Budulovská, ktorých dlhodobo podporuje v ich aktivitách OZ ETP Slovensko a OZ EQUITY.

Na podujatí sa zúčastnili obyvatelia osady a pozvaní hostia a jeho súčasťou bol kultúrny a športový program, ktorý pokračoval voľnou zábavou po skončení oficiálneho programu o 17,30. Vo večerných hodinách sa na miesto podujatia vzdialeného od obytnej zóny mesta približne 1,5km dostavila hliadka mestskej polície skontrolovať jeho priebeh (mestská polícia bola organizátormi na podujatie pozvaná), pričom neidentifikovala žiadne problémy a prisľúbila pomoc, ak by bola náhodou potrebná.

V neskorých nočných hodinách (okolo 23,00), sa dostavili na miesto príslušníci Policajného zboru SR na motorovom vozidle, ktorí požiadali o stíšenie hudby, čomu bolo vyhovené. Táto hliadka sa na miesto podujatia vrátila ešte raz, v skorých ranných hodinách, v čase keď už bola po skončení podujatia organizátormi balená technika. Jeden z policajtov napadol na pódiu mladistvého Leonarda H., s odkazom na údajne „nevybavené účty z minulosti“. Medzi obyvateľmi osady a políciou došlo k potýčke, pričom došlo aj k hádzaniu kameňov na vozidlo PZ, čoho výsledkom bolo rozbité okno na ňom. Dve osoby (mladistvý Leonard a zdravotne znevýhodnený Ernest R.) boli zaistené a predvedené na policajnú stanicu v Košiciach, kde boli zadržané až do stredy 19.6.2013.

V stredu popoludní, okolo 17,00 prišli do osady Budulovská príslušníci PZ SR na približne 20 vozidlách (cca 50 maskovaných príslušníkov PZ, tzv. „kukláči“) a bez akýchkoľvek výziev a komunikácie s obyvateľmi osady začali s prehliadkou obydlí. Obyvatelia osady pri zásahu nekládli žiaden aktívny odpor. Pri zásahu došlo k zraneniam vyše 30 osôb, vrátane niekoľkotýždňového dieťaťa, ktoré upadlo do bezvedomia a po zásahu muselo byť ošetrené jednotkou rýchlej zdravotníckej pomoci a hospitalizované v nemocnici (presný pôvod zranení dieťaťa zostal neznámy); viacerí obyvatelia osady museli vyhľadať lekárske ošetrenie a stopy po úderoch obuškami sú viditeľné aj na malých deťoch. Rovnako došlo pri zásahu k významným škodám na majetku a obydliach obyvateľov osady (rozbité dvere a okná, nábytok, rozhádzané veci, poškodené osobné vozidlá). Pri zásahu došlo k zadržaniu približne 15 osôb, ktoré boli odvedené na policajnú stanicu v Moldave nad Bodvou, kde došlo k ďalším fyzickým útokom zo strany príslušníkov PZ voči zadržaným osobám. Následne boli tieto osoby prepustené.

Na základe všetkých dostupných informácií, osobnej prehliadky miesta zásahu – viď pripojený obrazový materiál – existuje silné podozrenie, že zo strany polície SR mohlo dôjsť pri uvedených zásahoch k neprimeranému použitiu donucovacích prostriedkov a porušeniu príslušných právnych predpisov. Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré v osade Budulovská v spolupráci s mestom Moldava nad Bodvou dlhodobo poskytuje komplexné sociálne služby, požiada o riadne a dôsledné prešetrenie zásahu inšpekciu Ministerstva vnútra SR.  

https://www.etp.sk/data/resources/Media/zaznam_moldava.mp4