Tlačová správa: V Karpatskej cene za sociálne inovácie zvíťazil Ženský algoritmus s projektom Women2women

8. marec 2024, Košice – Aktuálny ročník Karpatskej ceny za sociálne inovácie, do ktorého sa zapojilo 6 iniciatív a združení z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, už má svojho víťaza, respektíve víťazky. Projekt Women2women rieši absenciu komplexného systému kariérnej podpory, ktorá by bola prispôsobená na pomoc utečenkyniam z Ukrajiny na ich ceste ku integrácii na slovenský pracovný trh.

Výzvu za slovenskú časť Karpatskej ceny organizátori vyhlásili v decembri 2023, termín na prihlasovanie bol do 10. januára 2024. Odborná porota v zložení zástupcov z ETP Slovensko, Karpatskej nadácie a Košice IT Valley vyberala víťaza spomedzi združení Ženský algoritmus, EMTEGRA o.z., Spoločnosť Parkinson Slovensko, Druživa o.z. a Inovačné partnerské centrum.

„Veľmi sa teším, že sa do tohtoročnej Karpatskej ceny prihlásili kvalitné projekty a ocenenie si získava čoraz väčšiu rozpoznateľnosť v regióne. Núti nás to premýšľať o tom, ako vytvárať a podporovať riešenia, ktoré majú pozitívny dopad na životy ľudí,“ uviedla porotkyňa Miriam Hučková, riaditeľka Košice IT Valley.

Karpatská cena za inovácie sa v spolupráci s partnerskými organizáciami z Maďarska, Rumunska, Poľska a Ukrajiny vyhlasovala po dvojročnej prestávke.

Najviac zaujal vysoko personalizovaný projekt

Porotu najviac oslovilo združenie Ženský algoritmus s projektom Women2women. Víťazný projekt vychádzal z problému, ktorým je absencia komplexného systému kariérnej podpory, prispôsobená na pomoc utečenkyniam na ich ceste ku integrácii na slovenský pracovný trh. Ženy z Ukrajiny čelili viacerým prekážkam aj po tom, ako mali zabezpečené základné potreby a bezpečie. Mali napríklad problém s asimiláciou na trhu práce, orientáciou v zložitej komerčnej sfére a prístupom k možnostiam vzdelávania. Chýbala ucelená platforma, kde by mohli nájsť informácie o podporných mechanizmoch, právnej podpore, dostupnom vzdelávaní či spôsobe fungovania na slovenskom pracovnom trhu.

„Naša inovácia, program Women2Women, pomáha riešiť toto zložité spektrum výziev. Vzhľadom na to, že každá účastníčka programu mala špecifickú situáciu, vďaka kvalitnému manažmentu a procesom sme vedeli nastaviť systém pomoci tak, aby bol vysoko personalizovaný a pomohol čo najväčšiemu počtu žien dosiahnuť sebestačnosť,“ uviedli autorky víťazného projektu.

Víťazné projekty za 5 krajín boli predstavené na výročnej konferencii Karpatskej platformy občianskych organizácií.

Konferencia bola skvelou príležitosťou na nadviazanie vzťahov s ľuďmi s organizáciami, ktoré majú podobný mindset a ciele. A bonusom bolo to, že sme všetci z východu Slovenska a tak vznikol priestor na budovanie budúcich spoluprác a podpory.“

Víťazi už inšpirovali kolegov z Chorvátska

Veľkým úspechom je tiež skutočnosť, že program Women2 Women bol inšpiráciou aj pre chorvátsku organizáciu Svoja, s ktorou organizácia nadviazala spoluprácu.

„Ďakujeme všetkým prihláseným projektom, že pomáhajú rozvíjať východné Slovensko a tiež za solidaritu, ktorú prejavujú našim susedom z Ukrajiny,“ uviedla Veronika Poklembová, riaditeľka ETP Slovensko.

„Karpatská cena za sociálne inovácie je skvelou príležitosťou, ako oceniť aktivity mimovládnych neziskových organizácii pre spoločnosť. Obzvlášť oceňujem, že sa do tohto ročníka zapojili organizácie, ktoré svoje iniciatívy smerovali aj na pomoc ľudom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine. Víťazný projekt sa venuje dôležitej téme, podpore vzdelávania a zamestnateľnosti žien v IT sektore a veľmi sa mi páčilo, že tieto aktivity organizácie Ženský Algoritmus boli uspôsobené aj pre ženy z Ukrajiny a najmä, že sú tieto aktivity udržateľné. Gratulácia ale patrí všetkým organizáciám, ktoré robia naozaj skvelú prácu v oblasti sociálnych inovácií,“ skonštatovala Nora Čéplöová z Karpatskej nadácie.

_________________________________________________________________________

O Karpatskej platforme občianskych organizácií:

Karpatská platforma občianskych organizácií vznikla v roku 2019. Združuje a podporuje organizácie a iniciatívy v rámci Karpatského regiónu na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku, v Rumunsku a na Ukrajine.

Karpatská cena za sociálne inovácie 2023 bola vyhlásená v rámci spolupráce medzinárodnej Karpatskej platformy podporenej vďaka projektu „From the Alps to the Carpathians – strengthening governence models for sustainable development of mountain areas in Central Europe“ cez Interreg Central Europe.

Kontaktná osoba:

Veronika Poklembová

Riaditeľka ETP Slovensko

Email: etp@ke.etp.sk

Tel: 0917 179 639