Tlačová správa – Rozbiehame online mentoring Schopné deti

V rámci inovácie svojich programov pôsobenia na deti a mládež zo segregovaných rómskych komunít rozširuje ETP Slovensko od októbra tohto roku svoj osvedčený Mentorský programonline mentoring s názvom Schopné deti.

Cieľom je nájsť deťom, ktoré už preukázali svoje schopnosti pod vedením miestneho mentora v komunitnom centre, ďalšieho mentora zo vzdialenejších lokalít, najmä z miest, kde sú sústredené kvalitné stredné a vysoké školy. Hlavnou ideou rozšíreného mentoringu je posmeliť deti z komunít, aby sa perspektívne nebáli odísť študovať aj do vzdialenejších miest a už dopredu si v nich našli kamarátov. Priateľský vzťah mentora a chránenca obidvoch obohatí, prispeje k porozumeniu medzi kultúrami majority a vylúčenej minority a tým k ich zblíženiu.

Do nového programu zapojíme do stovky detí od siedmich do dvadsiatich  rokov, ktoré dlhodobo navštevujú  komunitné centrá ETP v Rankovciach, Starej Ľubovni-PodsadkuVeľkej Ide.

Mentori v programe Schopné deti budú so svojimi chránencami v častom online kontakte a dvakrát do roka sa osobne stretnú v spoločných táboroch, ktoré sú súčasťou nového programu.

Online mentori, ktorých v tomto období hľadáme, sú dobrovoľníci – ľudia so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, alebo študenti stredných a vysokých škôl. Veková hranica nie je dôležitá. Okrem toho, že majú prajnú a priateľskú povahu, musia byť bez predsudkov a k svojim chránencom pristupovať s porozumením.

Viac informácií bude na webovej stránke schopnedeti.sk, ktorú onedlho spustíme. Na novej stránke bude možnosť prihlásiť sa do programu a tiež dotazník pre záujemcov o mentorstvo. V tomto období rozbieha ETP Slovensko kampaň Schopné deti, v ktorej sa záujemcom o mentorstvo prihovárajú osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života.

Schopné deti sú aj na  INSTAGRAME, YOUTUBE, https://www.facebook.com/schopnedeti/?fref=ts

 

V rámci doterajšieho Mentorského programu ETP sme zaznamenali veľmi sľubné výsledky. Až 59 zo 105 chránencov (56 %), ktorí dovŕšili vek ukončenia povinnej školskej dochádzky v školských rokoch 2012/2013 až 2015/2016, pokračujú v štúdiu na strednej škole alebo strednú školu ukončili. Pre porovnanie: Podľa správy FRA s názvom „Roma survey – Data in focus Education: the situation of Roma in 11 EU Member States“ z roku 2014, iba 16% Rómov na Slovensku má stredoškolské vzdelanie.

V Košiciach 13. septembra 2016.

 

Viac informácií: Peter Gomolák, gomolak@ke.etp.sk, 0948 070 676

logo-schopne-deti