Tlačová správa – online mentori budú aj zo zahraničia. Oporný bod pre dieťa

Za prvý mesiac od začiatku projektu online mentoringu Schopné deti sa prihlásilo 24 záujemcov o mentorovanie na diaľku schopných detí z rómskych osád.

Medzi uchádzačmi o túto dobrovoľnícku činnosť sú ľudia rôzneho veku a rôznych profesií zo Slovenska, USA, Kanady a Veľkej Británie. Osobné pohovory s nimi sa začnú 10. novembra t. r. v Bratislave a ďalšie sa uskutočnia prostredníctvom Skype komunikácie od 14. novembra t. r. Podľa doterajších predbežných rozhovorov sú budúci online mentori nadšení a skvelí ľudia.

Online mentoring Schopné deti je rozšírením osvedčeného Mentorského programu ETP Slovensko, ktorým od roku 2009 prešli dve stovky detí zo sociálne vylúčeného prostredia.  Jeho zámerom je pomôcť deťom, aby si splnili sny o svojej budúcnosti, čo vzhľadom na pomery, z akých pochádzajú, samy a bez pomoci nedokážu. Do projektu je zatiaľ zahrnutých 36 detí a mladých ľudí od ôsmich do dvadsaťjeden rokov z Rankoviec, Starej Ľubovne-Podsadku a z Veľkej Idy a postupne sa ich počet rozšíri do stovky. Profily detí, ktoré hľadajú online mentora, sú na webovej stránke www.schopnedeti.sk.

„Mentorstvo je možnosť byť dieťaťu oporným bodom,“ uvádza ako motív svojho mentorovania jeden zo záujemcov.

Ušľachtilé myšlienky viedli k záujmu o online mentorstvo aj ďalších uchádzačov:

„Chcem byť poruke, keď dieťa potrebuje povzbudivé slovo či radu a mať z toho dobrý pocit na srdci.“

„Nechcem byť len jej mentorkou, ale aj staršou sestrou.“

„Je to možnosť odovzdávať skúsenosti a pomôcť dieťaťu vymaniť sa zo začarovaného kruhu. Napĺňa ma, keď môžem niekomu pomôcť, aby našiel v sebe poklad.“

„Považujem za samozrejmosť pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú a zvlášť deťom. Každý si zaslúži šancu, aby zažil úspech a šťastie.“

„Zaujala ma obdivuhodná konkrétnosť predstavy dieťaťa, čo chce v budúcnosti dosiahnuť.“

Projekt online mentoringu Schopné deti založila dvojica Neróm  Peter Gomolák a Róm Dávid Korčkovský zo Starej Ľubovne, ktorých vzájomné priateľstvo navzájom obohatilo a posunulo dopredu.

„Za schopné deti veľké ďakujem !!! Verte, že čas, ktorý chcete obetovať dieťaťu, prinesie zmenu nielen jemu, ale aj vám samotným. Prešiel som tým a je to pocit, za ktorý som  hlboko vďačný,“ odkazuje Peter Gomolák všetkým budúcim online mentorom.

„Som veľmi milo prekvapený,  koľko ľudí oslovil náš projekt Schopné deti. Čaká nás ešte veľa práce, no verím že to zvládneme a každému dieťaťu  nájdeme online mentora, ktorý mu pomôže splniť si sen. Teším sa na osobné stretnutia s online mentormi a našimi deťmi a som presvedčený, že to bude obohacujúce pre obe strany. Som rad, že môžem byť súčasťou takého úžasného projektu, ktorý posúva dopredu aj mňa. Zo srdca ďakujem,“ hovorí Dávid Korčkovský.

Od začiatku novembra prebieha druhá vlna prihlasovania sa za online mentora a už sú v nej traja uchádzači. Organizačný tím projektu a schopné deti z rómskych osád očakávajú ďalších online mentorov, ľudí so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, resp. študentov týchto škôl, ktorí nemajú predsudky a sú ochotní pomôcť mladým ľuďom na ceste k splneniu svojich snov.

Kampaň online mentoringu už podporili vynikajúce známe osobnosti a ďalšie svoju podporu prisľúbili. Ich videopríhovory možno nájsť na webovej stránke www.schopnedeti.sk a www.facebook.com/schopnedeti/.

Od 1. decembra pokračuje kampaň aj prostredníctvom billboardov a citylightov v Bratislave a v Košiciach.

logo-schopne-deti-2zrezaneViac informácií:

Peter Gomolák, zakladateľ projektu Schopné deti, tel.: +421 948 070 676, gomolak@ke.etp.sk

Beáta Hybáčková, PR manažérka, tel.: +421 905 587 589, hybackova@ke.etp.sk