Tlačová správa – ETP v spolupráci s Mestom Košice pripravuje ďalší workshop o Luníku IX

Budujeme nádej na Luníku IX je názov workshopu, ktorý ETP Slovensko pripravuje v spolupráci s Mestom Košice a za dotáciu pridelenú Ministerstvom vnútra, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Pracovný workshop sa uskutoční 19. a 20. januára tohto roku v Hoteli DAM Košická Belá. Zameriava sa na komplexnú zmenu situácie na problémovom košickom Luníku IX, kde ETP Slovensko rozbieha projekt s názvom Budujeme nádej – Luník IX.

Počas dvoch dní sa bude hovoriť  o plánoch Mesta Košice a Mestskej časti Luník IX v záujme zlepšenia súčasných pomerov, o potrebe sociálnej práce s klientmi – budúcimi staviteľmi, ktorá je v projekte mimoriadne dôležitá, o zmene územného plánu Luníka IX, o miestnom pôsobení Zdravých komunít i aktivitách Saleziánov, o bezdomovcoch z tejto lokality, o dôležitosti predprimárneho vzdelávania, o nasledovaniahodnom príklade zo  španielskeho mesta Avilés a o príprave akčných plánov práce s verejnosťou na celoslovenskej úrovni, tiež o nových výzvach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva vnútra SR,  40 účastníci zastupujúci viac ako 15 rôznych organizácií spoločne pripravia aktualizáciu Koncepcie komplexného riešenia situácie Luník IX,

Na workshope zvažuje účasť splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravász, zúčastnia sa na ňom odborní pracovníci kompetentných ministerstiev, zástupcovia Mesta Košice, zástupcovia medzinárodnej charitatívnej organizácie Habitat for Humanity a ďalšie osobnosti, ktoré majú čo povedať k téme.

Program workshopu Budujeme nádej na  Luníku IX