Téma Mašličkovo

Dnes je na programe už tretie stretnutie zástupcov Mesta Košice a ETP Slovensko v súvislosti so spoluprácou v Projekte partnerstva pri svojpomocnej a samofinancovanej výstavbe 3E domov pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v Košiciach, ktorý ETP navrhlo mestu koncom januára tohto roku.

Na prvom stretnutí v polovici februára s riaditeľkou ETP Slávkou Mačákovou hovorili o problematike zástupca kancelárie primátora mesta Košice, vedúca sociálneho referátu, sociálni pracovníci a ďalší zainteresovaní. O niekoľko dní na to sme v ETP privítali terénnych sociálnych pracovníkov a asistentky zdravia v meste, aby im naša koordinátorka programu Bývanie prezentovala výstavbu svojpomocných a samofinancovaných domov v Rankovciach, ktorá by mala slúžiť ako model pre výstavbu budúcich domov v Košiciach pre obyvateľov Mašličkova, resp. Lunika IX.

Návrh Projektu svojpomocnej výstavby Košice