YOUR SPIŠ II – Zapájanie MVO do sociálnej ekonomiky

Stretnutie nadnárodných partnerov sa uskutočnilo v dňoch 24.-28. augusta 2005. Okrem pracovných rokovaní, ktorých účelom bolo dohodnúť sa na konkrétnych krokoch spoločného postupu pri napĺňaní cieľov nadnárodnej spolupráce; školenia, počas, ktorého sa partneri zaučili do práce s inovatívnym internetovým nadnárodným partnerským manažérskym systémom, mali zahraniční partneri projektu

TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky  počas pracovnej cesty možnosť lepšie spoznať konkrétne aktivity ETP Slovensko pri sociálnom a ekonomickom rozvoji znevýhodnených komunít, a tiež aj spoznať krásy Vysokých Tatier.