Tanečný súbor zo Šace opäť na 1.mieste

Tanečný súbor Zlaté hviezdy sa 19.5.2012 zúčastnil rómskeho tanečného festivalu vo Veľkej Ide, na ktorom naši talentovaní tanečníci zo Šace získali 1. miesto.