Tanečný krúžok

V mesiaci október išli všetky aktivity podľa plánu. Deti strašne radi navštevujú tanečný krúžok, kde sa môžu odviazať a zahodiť za hlavu starosti, ktoré ich trápia. Deti sú rozdelené do dvoch skupín, v jednej skupinke sú mladšie detičky a v druhej skupinke staršie. Spolu chodí na tanečný krúžok približne 40 detí. Tútor tanečného krúžku musí pri každej z týchto skupín zvoliť inú metódu výučby. Pri mladšej skupine musí deti učiť nie len tanečné kroky, ale aj základy hygieny. Rodičia sú vďační a hrdí, že ich deti vystupujú na akciách v našej dedine. Dúfame, že tieto pozitívne reakcie zo strany rodičov budú pretrvávať aj naďalej.

Hedviga Trifontyová