Tanečný a futbalový krúžok

V auguste sa 16 detí z nášho tanečného krúžku zúčastnilo festivalu Balvafest v Kokave nad Rimavicou, na ktorom vystúpili s rómskym tancom. Bolo pre nich veľkým zážitkom, že mohli vystupovať na jednom javisku spolu s profesionálnymi tanečníkmi, ktorí tancujú už roky. Naši tanečníci zožali veľký úspech a ich choreografia bola na vysokej úrovni, aj napriek tomu, že do tanečného krúžku sa prihlásili len pred 11 mesiacmi. Deti zo športového krúžku sa zúčastnili na futbalovom turnaji „ETP Slovakia Cup 2010“ v Jesenskom, kde vyhrali 2. miesto a Erik Bohó z Hodejova získal ocenenie „najlepší hráč“. Deti sa z oboch akcií vrátili s množstvom zážitkov a tieto akcie boli zmysluplným spestrením letných prázdnin.