Tím dobrovolníkov z Whirpoolu v Moldave n/B.

Tri mesiace po zahájení výstavby 12 nízkoštandardných bytov v piatok a v sobotu 19. – 20. júna 2009 na sídlisku Budulovská v Moldave nad Bodvou nastúpila prvá skupina 18 dobrovoľníkov z popradského Whirlpoolu pomôcť zatepliť a izolovať hrubú stavbu troch bytových domov.

Výstavbu 12 bytov realizuje nezisková organizácia ETP Moldava Housing, n.o. (zakladateľmi sú mesto Moldava nad Bodvou a nezisková organizácia ETP Slovensko) s partnermi – Habitat for Humanity International, Open Society Institute, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní a skúsená stavebná firma STAVOMARK. Finančné zdroje na výstavbu bytov poskytli vo forme nenávratných finančných prostriedkov Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a Mesto Moldava nad Bodvou.

Dobrovoľníci z Whirpoolu sa výstavby zúčastnili v rámci Corporate Involvement Program (Program zapájania obchodných spoločností), ktorý organizuje Habitat for Humanity International (HFHI). Cieľom tohto programu je zapojiť firmy a podniky pri napĺňaní poslania HFHI, ktorým je odstraňovanie chudoby a nedostatočného bývania. Zamestnanci korporátnych partnerov HFHI pracujú na výstavbe bytov alebo domov pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

ETP Moldava Housing je prvá nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje bývanie pre ľudí z marginalizovaných komunít využitím dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tím dobrovoľníkov z Whirlpool je prvým tímom, ktorý sa na Slovensku zapája do výstavby nízkoštandardných bytov.

Budúci nájomníci bytov si sporia pravidelne každý mesiac od marca 2008 v rámci projektu Splňme si svoj sen, ktorý realizuje ETP Slovensko. K nasporenej čiastke im pribúda rovnaká suma (bonus), ktorú poskytol Open Society Institute. Nasporené peniaze a bonus využijú na dovybavenie bytov na bežný štandard.