Systém postupných krokov

Prezentácia Lucie Hrubej, mediátorky pracovnej integrácie ETP Slovensko, o programe pracovnej integrácie,

ktorá odznela 29.9.2015 v Košiciach na workshope Osvedčené nástroje pracovnej integrácie.

Program pracovnej integrácie_ETP

Workshop_29.9.2015 108