Supervízia v rámci projektu Učme sa učiť sa

V priebehu tohto týždňa (4. – 8. november) sa uskutočnila supervízia v rámci projektu Učme sa učiť sa. Nechama Tzaban, lektorka z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli, počas týždňa navštívila školy v Košiciach – Šaci a vo Veľkej Ide a komunitné centrá v Rankovciach, Rudňanoch, v Šaci, vo Veľkej Ide, v Moldave nad Bodvou, v Krompachoch, v Spišskom Podhradí, Starej Ľubovni, Sabinove a v Ostrovanoch.

Projekt Učme sa učiť sa prebieha od septembra a jeho podstatou je vzdelávanie detí pomocou metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania.

Čo si o tejto metóde myslia vedúci komunitných centier a rodičia detí, zapojených do projektu, si môžete vypočuť v nahrávke