Superhrdina s erbom

Dnes bola téma stretnutia Deviatka žije! možno viac pre chlapcov, ale páčila sa aj dievčatám. Vytvárali si vlastného superhrdinu, s ktorým by sa radi stotožnili. Najprv sa s Otom Hudecom učili kresliť postavy a potom pre svojho superhrdinu skúšali vytvoriť erb. Nakoniec pracovali s hlinou a vytvorili ploché postavy a erby pripomínajúce kachličky.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo