Summer Workshop Camp v Poľsku

Summer Workshop Camp je letný program zameraný na rozvoj sociálnych zručností rómskej mládeže a posilnenie spolupráce mimovládnych organizácií z Poľska, Českej republiky a Slovenska.

20 chlapcov a dievčat z rómskych komunít z Poľska, Českej republiky a Slovenska sa zúčastní týždenného letného tábora, ktorý sa uskutoční na prelome júla a augusta 2023 v Poľsku. Aktivity na rozvoj sociálnych zručností, prednášky o situácii Rómov v krajinách Vyšehradskej štvorky a pôsobení mimovládnych organizácií pripravia organizácie: Fundacja Dom Kultury (Poľsko; hlavný partner projektu), Vzájemné soužití (Česká republika) a ETP Slovensko (Slovensko). Tábor bude trvať sedem dní a bude organizovaný v Medzinárodnom centre stretnutí mládeže v Osvienčime. Zúčastní sa ho aj rómske združenie „Harangos“ z Krakova. Súčasťou programu bude návšteva pamätníka a múzea Auschwitz-Birkenau a pripomienka pamätného dňa rómskeho holokaustu.

„The Summer Workshop Camp – capacity-building programme for Roma Youth and NGO networking“ projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Viac informácií o projekte na webe Fundacja Dom Kultury.