Štyri roky našich skúseností s FIE

Na medzinárodnej konferencii Identifikácia výziev a spôsobov prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní predstavila naša kolegyňa Lenka Czikková skúsenosti ETP Slovensko s implementáciou Feuersteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania (FIE). Konferenciu organizovalo Ministerstvo školstva, vedy a športu Slovenskej republiky a uskutočnila sa 26. a 27. septembra 2017 v Bratislave.

Od kolísky po kariéru – tak označujeme náš prístup k vzdelávaniu našich klientov,“ povedala vo svojej prezentácii Lenka Czikková a pokračovala: „Organizujeme predškolskú prípravu, popoludňajšie vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých a nepretržite povzbudzujeme našich klientov, aby si dokázali ušetriť finančné prostriedky, neúnavne vyhľadávali prácu a keď si ju nájdu, aby si ju udržali.

Metóda FIE nám pomáha krok za krokom učiť žiakov zo segregovaných rómskych komunít, ako sa učiť. Týmto žiakom, ktorí pochádzajú z inak podnetného prostredia, chýbajú primerané podnety na rozvoj kognitívnych zručností, neverbálneho analytického myslenia a ovládania slovenského jazyka a bez podpornej intervencie je ich vzdelávanie problematické. Ako sme výskumom zistili, priemerný mentálny vek týchto žiakov je na začiatku prvého ročníka len 3,9 roka v porovnaní s priemerom 6 rokov detí väčšinovej strednej triedy.

Napriek všetkým výzvam, ktoré musia žiaci zo sociálne znevýhodnených komunít v škole zvládnuť, môžeme po štvorročných skúsenostiach povedať, že program FIE je úspešný.

Až 75% žiakov, ktorí navštevovali školský klub FIE, postúpilo do ďalšieho ročníka základnej školy v porovnaní s iba 44% žiakov, ktorí sa nezúčastňovali na práci v klube. Priemerná známka žiakov z FIE klubu za všetky štyri školské roky bola dvojka, v porovnaní s trojkou, ktorá bola priemernou známkou žiakov, ktorí klub nenavštevovali. Priemerný počet  vymeškaných hodín žiakov z FIE klubu bolo 51 hodín na jedného žiaka počas štyroch školských rokov. Žiaci, ktorí do klubu nechodili, mali priemerne 125 vymeškaných hodín.“

Vo svojej prezentácii Lenka Czikková podrobne popísala naše štyri roky skúseností s klubmi FIE a výsledky, ktoré v nich žiaci dosiahli.

Na medzinárodnej konferencii sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie (DG EAC), Rady Európy, Ministerstva školstva z Maďarska, Ministerstva školstva z Turecka, Ministerstva školstva zo Srbska, Ministerstva školstva a vzdelávania z Flámska v Belgicku, z mesta Gent v Belgicku, Babingtonovej akadémie vo Veľkej Británii a gymnázia v ​​Giraltovciach na Slovensku.

Prezentácia Lenky Czikkovej na medzinárodnej konferencii Identifikácia výziev a spôsobov prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní v Bratislave TU.