Štyri domy, štyri mesiace, každý za menej než 4000 €

Štyri dni pred Vianocami odovzdajú pracovníci ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj spoločne so zástupcami svojich partnerov – HFHI, UNDP, OSF, Mesta Moldava nad Bodvou, do užívania domčeky štyrom rómskym rodinám. Rodiny prišli o bývanie v auguste 2011, keď ich chatrče zachvátil požiar. Posledné štyri mesiace strávili členovia rodín na stavenisku.

Mesto prenajalo pozemky, každej rodine o rozlohe 100 m2. Na štvrtine pozemku, na 25 m2, si rodiny na začiatok postavili malé domce. Hneď ako sa im podarí získať ďalšie finančné prostriedky, môžu si svoje domčeky postupne rozširovať.

Odborne rodinám pri stavebných prácach pomáhal stavebný manažér ETP Slovensko, nákup stavebného materiálu umožnili bonusy zo Sporiaceho programu Nadácie otvorenej spoločnosti a mikro-pôžičky od neziskovej organizácie Habitat for Humanity, pitnú tečúcu vodu budú mať vďaka sponzorskému daru Cirkvi Ježiša Krista, elektrinu vďaka štedrému daru poslankyne Európskeho parlamentu. Sponzorské dary poskytli aj miestna stavebná firma Ametys s.r.o. a jazyková škola Word Art.

Nespočetné množstvo hodín dobrovoľníckej práce pri zabezpečovaní výstavby odpracovali zástupcovia mesta Moldava nad Bodvou a pracovníci ETP Slovensko.

Osadníci z rómskej osady Budulovská, vrátane členov známeho Divadla z chatrče pomohli rodinám pri výkopových prácach a uprataní staveniska, a to vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu.

Skromné domčeky si vlastnými silami postavili osadníci z rómskej osady, ľudia, ktorí posledných dvadsať rokov, až na jednu výnimku, nemali stabilnú prácu a sú považovaní za nezamestnateľných.

Celkové náklady na stavebný materiál na jeden domček neprevyšujú 4,000 eur, približne 150 eur/m2.

Na porovnanie:

Pri výstavbe nízkoštandardných nájomných bytov podporovaných dotáciami Ministerstva dopravy a výstavby SR je jednotkový náklad viac ako dvojnásobný – 365 eur/m2. Priemerná dotácia na výstavbu bytu o rozmeroch 55 m2 je 16,900 eur.

Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie – výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny, ktorý na základe uznesenia Vlády SR č. 392/2011 zo dňa 15. júna 2011 (materiál UV-18982/2011) pripravujú v súčasnosti tri ministerstvá v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity ako materiál na rokovanie vlády, predpokladá náklady na výstavbu bytu o rozmeroch 60 m2  vo výške 880 eur/m2. Predpokladané priemerné náklady na jeden byt podľa tohto návrhu vychádzajú na 52,800 eur.

Viac informácií získate u projektového manažéra, Slavomíra Kutaša, 055788856, resp. e-mailom: kutas @ ke.etp.sk.