Štvrtý táborový deň

Rannou táborovou aktivitou bol tanec v kruhu. Po ňom nasledovala prednáška SCHOPNÉ DETI a túto tému sme ďalej rozvíjali počas štyroch workshopov – divadelného, kreatívneho, spevácko-hudobného a tanečného. Úlohou detí v skupinkách bolo nacvičiť si vystúpenie a večer sa s ním predstaviť všetkým ostatným. Po obede sme mali turistiku – výstup na kopec. Večer sme vyhodnotili mediálny týždeň, rozdala sa pošta a nakoniec, pred poslednou táborovou nocou, bola diskotéka. Deň malo v réžii komunitné centrum Stará Ľubovňa.